…a duha vsazena do mraku

skvěla se nad vodami

plášť deště v záři slunce tál

a ty řekl sis´ v srdci svém

už nikdy neublížím myšlenkami

a na důkaz smlouvy té

klene se nyní mezi námi

ta náruč růží cos´ mi dal