Palčivé doteky krajiny zhouslené

sestupně vyklenuté

do strmých hlubin našich tich

do svého přijmi moje srdce

a nech ho šeptem ve tmě bít

do nitra našich hlubokostí

kde láska lásku hojně hostí

tam z úst se stává kalich

a z lůna chrám