Jak vítr ve vlasech

plachý

on pil z mé lásky

v sepjatých dlaních

a z mého ticha také pil

můj smutek něžně za ruku bral

a vedl v šeru stromořadím

až tam kde víra čistá

osením se brodí …