Tu louku prostřu čistě

s úspornou prostotou

jen pomněnkami

a skrovné meze šafránem

až ke stolu zasedne den

naprší světlo do stébel

poháry květů vznešeně

hlavy své k zemi skloní